福井県 福井市の住所一覧

  1. トップ
  2. 福井県
  3. 福井市
都道府県名
福井県フクイケン
(JISコード: 18000(成立: 1871年 12月 31日
市区町村名
福井市フクイシ
(JISコード: 18201(成立: 1931年 4月 1日
郵便番号
町域名 528 件(五十音順)
更新日
918-0000以下に掲載がない場合イカニケイサイガナイバアイIkanikeisaiganaibaai
910-3614在田町アイダチョウAidacho2006
2 1
910-3556赤坂町アカサカチョウAkasakacho2006
2 1
910-2475赤谷町アカダニチョウAkadanicho2006
2 1
918-8052明里町アカリチョウAkaricho
910-2357朝谷町アサダニチョウAsadanicho2006
2 1
910-3605朝宮町アサミヤチョウAsamiyacho2006
2 1
910-3266足谷町アシタニチョウAshitanicho
910-2463味見河内町アジミコウチチョウAjimikochicho2006
2 1
918-8007足羽アスワAsuwa
918-8006足羽上町アスワカミチョウAsuwakamicho
918-8183浅水三ケ町アソウズサンガチョウAsozusangacho
918-8181浅水町アソウズチョウAsozucho
918-8182浅水二日町アソウズフツカマチAsozufutsukamachi
910-0104網戸瀬町アドセチョウAdosecho
910-2152安波賀町アバカチョウAbakacho
910-2151安波賀中島町アバカナカジマチョウAbakanakajimacho
918-8153安保町アボチョウAbocho
910-0124天池町アマイケチョウAmaikecho
910-3525尼ケ谷町アマガタニチョウAmagatanicho
910-0041天菅生町アマスゴウチョウAmasugocho
910-3402鮎川町アユカワチョウAyukawacho
910-2172荒木新保町アラキシンボチョウArakishimbocho
910-2171荒木町アラキチョウArakicho
918-8232荒木別所町アラキベッシヨチョウArakibesshiyocho
910-3251荒谷町アラタニチョウAratanicho
918-8067飯塚町イイヅカチョウIizukacho
910-0014幾久町イクヒサチョウIkuhisacho
910-0013幾代イクヨIkuyo
910-3555居倉町イクラチョウIkuracho2006
2 1
910-3106池尻町イケノシリチョウIkenoshiricho
919-0314生部町イケブチョウIkebucho
910-3133石新保町イシシンボチョウIshishimbocho
910-3137石橋町イシバシチョウIshibashicho
910-3123石畠町イシバタケチョウIshibatakecho
910-0122石盛町イシモリチョウIshimoricho
910-0817泉田町イズミダチョウIzumidacho
918-8104板垣イタガキItagaki
918-8103板垣町イタガキチョウItagakicho
910-3262一王寺町イチオウジチョウIchiojicho
910-2222市波町イチナミチョウIchinamicho2006
2 1
910-3125市ノ瀬町イチノセチョウIchinosecho
918-8101一本木町イッポンギチョウIppongicho
910-3383糸崎町イトサキチョウItosakicho
910-0156稲多新町イナダシンマチInadashimmachi
910-0155稲多浜町イナダハママチInadahamamachi
910-0154稲多元町イナダモトマチInadamotomachi
910-2177稲津町イナヅチョウInazucho
918-8213今泉町イマイズミチョウImaizumicho
918-8152今市町イマイチチョウImaichicho
919-0303岩倉町イワクラチョウIwakuracho
918-8217印田町インデンチョウIndencho
910-3118上野町ウエノチョウUenocho
910-0134上野本町ウエノホンマチUenohommachi
910-0135上野本町新ウエノホンマチシンUenohommachishin
910-0055上伏町ウエブセチョウUebusecho
910-2227宇坂大谷町ウサカオオタニチョウUsakaotanicho2006
2 1
910-2223宇坂別所町ウサカベッショチョウUsakabesshocho2006
2 1
918-8114羽水ウスイUsui
910-2211獺ケ口町ウソガグチチョウUsogaguchicho2006
2 1
910-3522謡谷町ウタイダニチョウUtaidanicho
910-3116内山梨子町ウチヤマナシチョウUchiyamanashicho
918-8111馬垣町ウマガキチョウUmagakicho
910-0131漆原町ウルシハラチョウUrushiharacho
918-8046運動公園ウンドウコウエンUndokoen
910-3113江上町エガミチョウEgamicho
918-8175江尻ケ丘町エジリガオカチョウEjirigaokacho
918-8016江端町エバタチョウEbatacho
910-0047海老助町エビスケチョウEbisukecho
918-8025江守中エモリナカEmorinaka
918-8025江守中町エモリナカチョウEmorinakacho
918-8035江守の里エモリノサトEmorinosato
918-8207円山エンザンEnzan
910-2175円成寺町エンジョウジチョウEnjojicho
910-3371大窪町オオクボチョウOkubocho
910-2213大久保町オオクボチョウOkubocho2006
2 1
918-8018大島町オオシマチョウOshimacho
918-8063大瀬町オオセチョウOsecho
919-0323太田町オオタチョウOtacho
910-3253大谷町オオタニチョウOtanicho
910-0005大手オオテOte
910-3255大年町オオトシチョウOtoshicho
919-0327大土呂町オオドロチョウOdorocho
918-8116大町オオマチOmachi
910-3551大味町オオミチョウOmicho2006
2 1
910-0016大宮オオミヤOmiya
910-2334大宮町オオミヤチョウOmiyacho2006
2 1
919-0316大村町オオムラチョウOmuracho
910-3634大森町オオモリチョウOmoricho2006
2 1
910-3515大矢町オオヤチョウOyacho
910-0836大和田オオワダOwada2013
8
910-0802大和田町オオワダチョウOwadacho
918-8228岡西谷町オカニシタニチョウOkanishitanicho
910-3268奥平町オクダイラチョウOkudairacho
918-8071恐神町オソガミチョウOsogamicho
910-2465小当見町オトミチョウOtomicho2006
2 1
910-3404大丹生町オニュウチョウOnyucho
918-8226大畑町オバタケチョウObatakecho
910-3621小羽町オバチョウObacho2006
2 1
918-8053小山谷町オヤマダニチョウOyamadanicho
910-2474折立町オリタテチョウOritatecho2006
2 1
910-0842開発カイホツKaihotsu
910-0841開発町カイホツチョウKaihotsucho
910-3265柿谷町カキダニチョウKakidanicho
910-0022花月カゲツKagetsu
910-2205篭谷町カゴヤチョウKagoyacho2006
2 1
910-3516風尾町カザオチョウKazaocho
910-3622風巻町カザマキチョウKazamakicho2006
2 1
918-8108春日カスガKasuga
918-8107春日町カスガチョウKasugacho
918-8166主計中町カズエナカチョウKazuenakacho
910-3603片粕町カタカスチョウKatakasucho2006
2 1
910-3611片山町カタヤマチョウKatayamacho2006
2 1
910-0856勝見カツミKatsumi
910-2156鹿俣町カナマタチョウKanamatacho
918-8061金屋町カナヤチョウKanayacho
918-8133上莇生田町カミアゾウダチョウKamiazodacho
918-8081上一光町カミイカリチョウKamiikaricho
918-8174上江尻町カミエジリチョウKamiejiricho
918-8203上北野カミキタノKamikitano
919-0322上河北町カミコギタチョウKamikogitacho
910-3633上天下町カミテガチョウKamitegacho2006
2 1
910-2174上東郷町カミトウゴウチョウKamitogocho
910-0826上中町カミナカチョウKaminakacho
910-2144上毘沙門町カミビシャモンチョウKamibishamoncho
919-0302上細江町カミホソエチョウKamihosoecho
910-0142上森田カミモリダKamimorida
910-0141上森田町カミモリダチョウKamimoridacho
918-8132上六条町カミロクジョウチョウKamirokujocho
910-3644加茂内町カモウチチョウKamochicho2006
2 1
918-8057加茂河原カモガワラKamogawara
918-8054加茂河原町カモガワラチョウKamogawaracho
910-3644加茂町カモチョウKamocho
918-8058加茂緑苑町カモリョクエンチョウKamoryokuencho
910-0105河合勝見町カワイカツミチョウKawaikatsumicho
910-0132河合寄安町カワイヨリヤスチョウKawaiyoriyasucho
910-0102川合鷲塚町カワイワシヅカチョウKawaiwashizukacho
910-3136川尻町カワシリチョウKawashiricho
910-2462神当部町カントベチョウKantobecho2006
2 1
910-0028学園ガクエンGakuen
910-3553蒲生町ガモウチョウGamocho2006
2 1
910-0042岸水町キシミズチョウKishimizucho
918-8212北今泉町キタイマイズミチョウKitaimaizumicho
910-3385北菅生町キタスゴウチョウKitasugocho
910-0045北楢原町キタナラハラチョウKitanaraharacho
910-0815北野上町キタノカミチョウKitanokamicho
910-0814北野下町キタノシモチョウKitanoshimocho
918-8072北堀町キタホリチョウKitahoricho
919-0318北山新保町キタヤマシンボチョウKitayamashimbocho
919-0317北山町キタヤマチョウKitayamacho
918-8205北四ツ居キタヨツイKitayotsui
918-8206北四ツ居町キタヨツイチョウKitayotsuicho
918-8105木田キダKida
918-8106木田町キダチョウKidacho
918-8043狐橋キツネバシKitsunebashi
910-2153城戸ノ内町キドノウチチョウKidonochicho
910-3147木下町キノシタチョウKinoshitacho
910-0012経栄キョウエイKyoei
910-0011経田キョウデンKyoden
910-3264木米町キヨネチョウKiyonecho
918-8047久喜津町クキヅチョウKukizucho
910-3145串野町クシノチョウKushinocho
910-3401国見町クニミチョウKunimicho
910-3518国山町クニヤマチョウKuniyamacho
910-2356蔵作町クラツクリチョウKuratsukuricho2006
2 1
910-0137栗森町クリモリチョウKurimoricho
910-0136栗森町浜クリモリチョウハマKurimorichohama
910-3107黒丸城町クロマルジョウチョウKuromarujocho
910-0052黒丸町クロマルチョウKuromarucho
910-3552茱崎町グミザキチョウGumizakicho2006
2 1
910-3604グリーンハイツグリーンハイツGurinhaitsu2006
2 1
918-8003毛矢ケヤKeya
910-0021乾徳ケントクKentoku
918-8112下馬ゲバGeba
918-8113下馬町ゲバチョウGebacho
910-0822玄正島町ゲンショウジマチョウGenshojimacho
918-8221堅達町ゲンダツチョウGendatsucho
918-8131小稲津町コイナヅチョウKoinazucho
910-2353小宇坂島町コウサカジマチョウKosakajimacho2006
2 1
910-2352小宇坂町コウサカチョウKosakacho2006
2 1
918-8223河水町コウスイチョウKosuicho
910-3267河内町コウチチョウKochicho
918-8218河増町コウマスチョウKomasucho
910-0026光陽コウヨウKoyo
910-0051郡町コオリチョウKoricho
910-3613甑谷町コシキダニチョウKoshikidanicho2006
2 1
910-3102小尉町コジョウチョウKojocho
910-3405小丹生町コニュウチョウKonyucho
910-3122小野町コノチョウKonocho
910-2212小和清水町コワショウズチョウKowashozucho2006
2 1
910-3146小幡町コワタチョウKowatacho
918-8233合島町ゴウシマチョウGoshimacho
918-8033合谷町ゴウダニチョウGodanicho
910-3112御所垣内町ゴショガイチチョウGoshogaichicho
918-8083五太子町ゴタイシチョウGotaishicho
910-3617御油町ゴユチョウGoyucho2006
2 1
910-2347境寺町サカイデラチョウSakaideracho2006
2 1
910-0151栄町サカエチョウSakaecho
918-8222坂下町サカシタチョウSakashitacho
910-3645笹谷町ササダニチョウSasadanicho2006
2 1
910-0121定正町サダマサチョウSadamasacho
910-0056里別所新町サトベッショシンマチSatobesshoshimmachi
910-0057里別所町サトベッショチョウSatobesshocho
918-8002左内町サナイチョウSanaicho
910-3121佐野町サノチョウSanocho
910-0033三郎丸サブロウマルSaburomaru
910-0036三郎丸町サブロウマルチョウSaburomarucho
918-8078更毛町サラゲチョウSaragecho
910-2201皿谷町サラダニチョウSaradanicho2006
2 1
918-8176三十八社町サンジュウハッシャチョウSanjuhasshacho
918-8164三本木町サンボンギチョウSambongicho
910-2224三万谷町サンマンダニチョウSammandanicho2006
2 1
910-2143宿布町シクヌノチョウShikununocho
910-0823重立町シゲタテチョウShigetatecho
910-0043四十谷町シジュウタニチョウShijutanicho
910-3635志津が丘シヅガオカShizugaoka2006
2 1
910-2348品ケ瀬町シナガセチョウShinagasecho2006
2 1
910-2148篠尾町シノオチョウShinocho
910-0845志比口シヒグチShihiguchi
910-3623島寺町シマデラチョウShimaderacho2006
2 1
910-0821島橋町シマバシチョウShimabashicho
910-3111島山梨子町シマヤマナシチョウShimayamanashicho
910-3607清水杉谷町シミズスギタニチョウShimizusugitanicho2006
2 1
910-3268清水平町シミズダイラチョウShimizudairacho
910-3601清水町シミズチョウShimizucho2006
2 1
910-3646清水畑町シミズバタチョウShimizubatacho2006
2 1
910-3612清水山町シミズヤマチョウShimizuyamacho2006
2 1
918-8134下莇生田町シモアゾウダチョウShimoazodacho
918-8017下荒井町シモアライチョウShimoaraicho
918-8082下一光町シモイカリチョウShimoikaricho
918-8062下市町シモイチチョウShimoichicho
918-8173下江尻町シモエジリチョウShimoejiricho
918-8037下江守町シモエモリチョウShimoemoricho
919-0321下河北町シモコギタチョウShimokogitacho
910-3632下天下町シモテガチョウShimotegacho2006
2 1
910-2173下東郷町シモトウゴウチョウShimotogocho
919-0373下東郷町(新村)シモトウゴウチョウ(シンムラ)Shimotogocho(Shimmura)
918-8211下中町シモナカチョウShimonakacho
910-2146下毘沙門町シモビシャモンチョウShimobishamoncho
919-0301下細江町シモホソエチョウShimohosoecho
910-0146下森田桜町シモモリダサクラマチShimomoridasakuramachi
910-0143下森田新町シモモリダシンマチShimomoridashimmachi
910-0147下森田町シモモリダチョウShimomoridacho
910-0145下森田藤巻町シモモリダフジマキチョウShimomoridafujimakicho
910-0144下森田本町シモモリダホンマチShimomoridahommachi
918-8135下六条町シモロクジョウチョウShimorokujocho
910-3513宿堂町シュクドウチョウShukudocho
910-2166小路町ショウジチョウShojicho
918-8163生野町ショウノチョウShonocho
910-3148菖蒲谷町ショウブダニチョウShobudanicho
910-3101昭和新町ショウワシンマチShowashimmachi
910-3131白方町シラカタチョウShirakatacho
910-3511白滝町シラタキチョウShiratakicho
910-3403白浜町シラハマチョウShirahamacho
910-3557城有町シロアリチョウShiroaricho2006
2 1
918-8036新下江守町シンシモエモリチョウShinshimoemoricho
910-0812新田本町シンデンホンマチShindenhommachi
919-0328新開町シンビラキチョウShimbirakicho
910-0833新保シンボShimbo
910-0838新保北シンボキタShimbokita2013
8
910-0832新保町シンボチョウShimbocho
910-0048地蔵堂町ジゾウドウチョウJizodocho
910-0023順化ジュンカJunka
910-2147成願寺町ジョウガンジチョウJoganjicho
910-2155浄教寺町ジョウキョウジチョウJokyojicho
910-0853城東ジョウトウJoto
910-3117浄土寺町ジョウドジチョウJodojicho
918-8227次郎丸町ジロウマルチョウJiromarucho
910-2346椙谷町スイダニチョウSuidanicho2006
2 1
918-8172末広町スエヒロマチSuehiromachi
918-8077末町スエマチSuemachi
910-0034菅谷スガヤSugaya
910-0035菅谷町スガヤチョウSugayacho
918-8155杉谷町スギタニチョウSugitanicho
910-3143砂子坂町スナゴサカチョウSunagosakacho
910-3141砂子田町スナゴダチョウSunagodacho
918-8239成和セイワSeiwa
910-3115仙町センチョウSencho
918-8234曽万布町ソンボチョウSombocho
910-2141高尾町タカオチョウTakaocho
910-0805高木タカギTakagi
910-0807高木北タカギキタTakagikita
910-0804高木中央タカギチュウオウTakagichuo
910-0806高木町タカギチョウTakagicho
910-0070高木西タカギニシTakaginishi2012
2
910-3374高須町タカスチョウTakasucho
910-2226高田町タカタチョウTakatacho2006
2 1
918-8044高塚町タカツカチョウTakatsukacho
910-0107高屋町タカヤチョウTakayacho
910-0837高柳タカヤナギTakayanagi2013
8
910-0803高柳町タカヤナギチョウTakayanagicho
910-3643滝波町タキナミチョウTakinamicho2006
2 1
910-3602竹生町タコオチョウTakocho2006
2 1
919-0311田治島町タジシマチョウTajishimacho
910-2225田尻町タジリチョウTajiricho2006
2 1
910-3606田尻栃谷町タジリトチタニチョウTajiritochitanicho2006
2 1
918-8031種池タナイケTanaike
918-8031種池町タナイケチョウTanaikecho
919-0304田中町タナカチョウTanakacho
910-3124田ノ頭町タノカシラチョウTanokashiracho
910-0044田ノ谷町タノタニチョウTanotanicho
910-3128為寄町タメヨリチョウTameyoricho
910-0018田原タワラTawara
910-0001大願寺ダイガンジDaiganji
918-8202大東ダイトウDaito
910-3521千合町チゴウチョウChigocho
910-0006中央チュウオウChuo
918-8011月見ツキミTsukimi
910-0101つくし野ツクシノTsukushino
918-8001つくもツクモTsukumo
910-0053土橋町ツチハシチョウTsuchihashicho
918-8068角折町ツノオリチョウTsunoricho
918-8162角原町ツノハラチョウTsunoharacho
910-3615坪谷町ツボタニチョウTsubotanicho2006
2 1
910-3114剣大谷町ツルギオオタニチョウTsurugiotanicho
910-3138テクノポートテクノポートTekunopoto
910-0858手寄テヨセTeyose
910-0801寺前町テラマエチョウTeramaecho
910-0024照手テルテTerute
910-0025照手町テルテチョウTerutecho
918-8216殿下町テンガチョウTengacho
918-8136天王町テンノウチョウTennocho
918-8231問屋町トイヤチョウToiyacho
910-2176東郷中島町トウゴウナカジマチョウTogonakajimacho
910-2165東郷二ケ町トウゴウニカチョウTogonikacho
910-3252燈豊町トウブチョウTobucho
910-0063灯明寺トウミョウジTomyoji
910-0062灯明寺町トウミョウジチョウTomyojicho
910-2178栂野町トガノチョウToganocho
918-8165徳尾町トクオチョウTokuocho
919-0305徳光町トクミツチョウTokumitsucho
910-2202所谷町トコロダニチョウTokorodanicho2006
2 1
910-2163栃泉町トチイズミチョウTochiizumicho
910-0027豊岡トヨオカToyoka
910-0857豊島トヨシマToyoshima
910-0818堂島町ドウジマチョウDojimacho
918-8151中荒井町ナカアライマチNakaaraimachi
910-3263中河内町ナカコウチチョウNakakochicho
910-0813中新田町ナカシンデンチョウNakashindencho
910-3268中平町ナカダイラチョウNakadairacho
910-0103中角町ナカツノチョウNakatsunocho
918-8186中野ナカノNakano
910-0816中ノ郷町ナカノゴウチョウNakanogocho
918-8185中野町ナカノチョウNakanocho
910-2145中毘沙門町ナカビシャモンチョウNakabishamoncho
910-0811中藤新保町ナカフジシンボチョウNakafujishimbocho
910-3256中町ナカマチNakamachi
910-3127中山町ナカヤマチョウNakayamacho
910-2464中手町ナカンテチョウNakantecho2006
2 1
910-3384長橋町ナガハシチョウNagahashicho
910-0844長本町ナガモトチョウNagamotocho
918-8034南居町ナゴチョウNagocho
910-3142波寄町ナミヨセチョウNamiyosecho
910-2221奈良瀬町ナラセチョウNarasecho2008
7
910-2336仁位町ニイチョウNiicho2006
2 1
910-2355西天田町ニシアマダチョウNishiamadacho2006
2 1
910-3261西荒井町ニシアライチョウNishiaraicho
918-8102西板垣町ニシイタガキチョウNishiitagakicho
910-2466西市布町ニシイチヌノチョウNishiichinunocho2006
2 1
919-0313西大味町ニシオオミチョウNishiomicho
910-0843西開発ニシカイホツNishikaihotsu
910-0855西方ニシカタNishikata
918-8064西学園ニシガクエンNishigakuen
918-8004西木田ニシキダNishikida
910-2471西河原町ニシコウバラチョウNishikobaracho2006
2 1
918-8041西下野町ニシシモノチョウNishishimonocho
910-2157西新町ニシシンマチNishishimmachi
918-8023西谷ニシタニNishitani
918-8022西谷町ニシタニチョウNishitanicho
910-2203西中町ニシナカチョウNishinakacho2006
2 1
910-3105西中野町ニシナカノチョウNishinakanocho
910-3373西畑町ニシハタチョウNishihatacho
910-3372西二ツ屋町ニシフタツヤチョウNishifutatsuyacho
919-0315西袋町ニシブクロチョウNishibukurocho
910-3512西別所町ニシベッショチョウNishibesshocho
910-0037西堀町ニシボリチョウNishiboricho
910-0029日光ニッコウNikko
910-0067新田塚ニッタヅカNittazuka
910-0064新田塚町ニツタヅカチョウNitsutazukacho
910-0015二の宮ニノミヤNinomiya
910-2335縫原町ヌイバラチョウNuibaracho2006
2 1
910-3266猫瀬町ネコセチョウNekosecho
910-2333野波町(追分)ノナミチョウ(オイワケ)Nonamicho(Oiwake)2006
2 1
910-2332野波町(その他)ノナミチョウ(ソノタ)Nonamicho(Sonota)2006
2 1
910-2331計石町ハカリイシチョウHakariishicho2006
2 1
918-8075羽坂町ハザカチョウHazakacho
910-3517畠中町ハタケナカチョウHatakenakacho
918-8224花野谷町ハナノタニチョウHananotanicho
918-8187花守町ハナモリチョウHanamoricho
918-8012花堂北ハナンドウキタHanandokita
918-8014花堂中ハナンドウナカHanandonaka
918-8013花堂東ハナンドウヒガシHanandohigashi
918-8015花堂南ハナンドウミナミHanandominami
910-3554浜北山町ハマキタヤマチョウHamakitayamacho2006
2 1
910-3132浜島町ハマシマチョウHamashimacho
910-3377浜住町ハマジュウチョウHamajucho
910-3134浜別所町ハマベッショチョウHamabesshocho
910-0828林町ハヤシチョウHayashicho
910-0829林藤島町ハヤシフジシマチョウHayashifujishimacho
910-0825原目町ハラメチョウHaramecho
910-0019春山ハルヤマHaruyama
919-0326半田町ハンダチョウHandacho
910-2354東天田町ヒガシアマダチョウHigashiamadacho2006
2 1
918-8214東今泉町ヒガシイマイズミチョウHigashiimaizumicho
919-0312東大味町ヒガシオオミチョウHigashiomicho
910-2341東川上町ヒガシカワカミチョウHigashikawakamicho2006
2 1
910-2472東河原町ヒガシコウバラチョウHigashikobaracho2006
2 1
918-8042東下野町ヒガシシモノチョウHigashishimonocho
910-2154東新町ヒガシシンマチHigashishimmachi
910-3266東平町ヒガシダイラチョウHigashidairacho
910-2342東俣町ヒガシマタチョウHigashimatacho2006
2 1
918-8156引目町ヒキメチョウHikimecho
910-0859日之出ヒノデHinode
910-3641平尾町ヒラオチョウHiraocho2006
2 1
910-3126深坂町フカサカチョウFukasakacho
910-0049深谷町フカタニチョウFukatanicho2012
4
910-2164深見町フカミチョウFukamicho
918-8027フクFuku
910-2214福島町フクシマチョウFukushimacho2006
2 1
918-8045福新町フクシンマチFukushimmachi
918-8027福町フクマチFukumachi
910-0827藤島町フジシマチョウFujishimacho
910-3104布施田町フセダチョウFusedacho
919-0325二上町フタガミチョウFutagamicho
910-3526二ツ屋町フタツヤチョウFutatsuyacho
918-8026フチFuchi
918-8026渕町フチマチFuchimachi
910-0109二日市町フツカイチチョウFutsukaichicho
910-0808舟橋フナバシFunabashi
910-0069舟橋黒竜フナバシクロタツFunabashikurotatsu2012
2
910-0068舟橋新フナバシシンFunabashishin2012
2
910-0061舟橋新町フナバシシンマチFunabashishimmachi
910-0809舟橋町フナバシチョウFunabashicho
918-8154冬野町フユノチョウFuyunocho
910-0152古市フルイチFuruichi
910-0153古市町フルイチチョウFuruichicho
910-3523武周町ブシュウチョウBushucho
910-0017文京ブンキョウBunkyo
918-8115別所町ベッショチョウBesshocho
910-3524別畑町ベツバタチョウBetsubatacho
910-0004宝永ホウエイHoei
918-8161鉾ケ崎町ホコガサキチョウHokogasakicho
918-8074細坂町ホソサカチョウHososakacho
919-0324帆谷町ホダニチョウHodanicho
910-0032堀ノ宮ホリノミヤHorinomiya
910-0031堀ノ宮町ホリノミヤチョウHorinomiyacho
918-8076本堂町ホンドウチョウHondocho
918-8024舞屋町マイヤチョウMaiyacho
910-2142前波町マエバチョウMaebacho
918-8184真木町マキチョウMakicho
910-3616真栗町マクリチョウMakuricho2006
2 1
910-0002町屋マチヤMachiya
910-3382松蔭町マツカゲチョウMatsukagecho
910-0852松城町マツシロチョウMatsushirocho
910-0003松本マツモトMatsumoto
910-2345間戸町マトチョウMatocho2006
2 1
910-0824間山町マヤマチョウMayamacho
910-0834丸山マルヤマMaruyama
910-0835丸山町マルヤマチョウMaruyamacho
918-8188三尾野町ミオノチョウMionocho
910-3144水切町ミズキリチョウMizukiricho
918-8065水越ミズコシMizukoshi
910-3514水谷町ミズタニチョウMizutanicho
910-0038三ツ屋ミツヤMitsuya
910-0039三ツ屋町ミツヤチョウMitsuyacho
910-3608三留町ミトメチョウMitomecho2006
2 1
918-8032南江守町ミナミエモリチョウMinamiemoricho
910-3386南菅生町ミナミスゴウチョウMinamisugocho
910-0046南楢原町ミナミナラハラチョウMinaminaraharacho
910-2343南西俣町ミナミニシマタチョウMinaminishimatacho2006
2 1
910-2461南野津又町ミナミノツマタチョウMinaminotsumatacho2006
2 1
910-2344南宮地町ミナミミヤジチョウMinamimiyajicho2006
2 1
910-2162南山町ミナミヤマチョウMinamiyamacho
918-8204南四ツ居ミナミヨツイMinamiyotsui
918-8201南四ツ居町ミナミヨツイチョウMinamiyotsuicho
910-3381蓑町ミノチョウMinocho
918-8005みのりミノリMinori
910-3103三宅町ミヤケチョウMiyakecho
910-3375宮郷町ミヤゴウチョウMiyagocho
918-8225宮地町ミヤジチョウMiyajicho
910-2204美山大谷町ミヤマオオタニチョウMiyamaotanicho2006
2 1
910-2351美山町ミヤマチョウMiyamacho2006
2 1
910-0854御幸ミユキMiyuki
910-0106六日市町ムイカイチチョウMuikaichicho
910-3376和布町メラチョウMeracho
910-3378免鳥町メンドリチョウMendoricho
910-3642本折町モトオリチョウMotoricho2006
2 1
918-8051桃園モモゾノMomozono
910-0133森田新保町モリタシンボチョウMoritashimbocho
918-8171森行町モリユキチョウMoriyukicho
918-8021門前モンゼンMonzen
918-8021門前町モンゼンチョウMonzencho
910-0123八重巻町ヤエマキチョウYaemakicho
910-0158八重巻中町ヤエマキナカチョウYaemakinakacho
910-0157八重巻東町ヤエマキヒガシチョウYaemakihigashicho
910-2337薬師町(上薬師)ヤクシチョウ(カミヤクシ)Yakushicho(Kamiyakushi)2006
2 1
910-2338薬師町(下薬師)ヤクシチョウ(シモヤクシ)Yakushicho(Shimoyakushi)2006
2 1
910-2339薬師町(その他)ヤクシチョウ(ソノタ)Yakushicho(Sonota)2006
2 1
910-0054安竹町ヤスタケチョウYasutakecho
918-8073安田町ヤスダチョウYasudacho
910-2167安原町ヤスハラチョウYasuharacho
910-0066八ツ島ヤツシマYatsushima
910-0065八ツ島町ヤツシマチョウYatsushimacho
910-3558八ツ俣町ヤツマタチョウYatsumatacho2006
2 1
910-3636山内町ヤマウチチョウYamauchicho2006
2 1
918-8009山奥町ヤマオクチョウYamaokucho
910-0108山室町ヤマムロチョウYamamurocho
910-3254八幡町ヤワタチョウYawatacho
918-8008有楽町ユウラクチョウYurakucho
910-2473横越町ヨコゴシチョウYokogoshicho2006
2 1
910-2206吉山町(上吉山)ヨシヤマチョウ(カミヨシヤマ)Yoshiyamacho(Kamiyoshiyama)2006
2 1
910-2207吉山町(下吉山)ヨシヤマチョウ(シモヨシヤマ)Yoshiyamacho(Shimoyoshiyama)2006
2 1
910-2208吉山町(その他)ヨシヤマチョウ(ソノタ)Yoshiyamacho(Sonota)
910-0846四ツ井ヨツイYotsui
910-0851米松ヨネマツYonematsu
910-3135両橋屋町リョウハシヤチョウRyohashiyacho
918-8215寮町リョウマチRyomachi
910-0831若栄町ワカエチョウWakaecho
918-8055若杉ワカスギWakasugi
918-8055若杉町ワカスギチョウWakasugicho
918-8056若杉浜ワカスギハマWakasugihama
910-2161脇三ケ町ワキサンガチョウWakisangacho
918-8066渡町ワタリチョウWataricho
918-8238和田ワダWada
910-3631和田町ワダチョウWadacho2006
2 1
918-8236和田中ワダナカWadanaka
918-8235和田中町ワダナカチョウWadanakacho
918-8237和田東ワダヒガシWadahigashi

福井市に変更前の旧市区町村

履歴
JISコード
旧市区町村名 3 件(五十音順)
変更数
廃止日
廃 止
18302足羽郡美山町アスワグンミヤマチョウ532006
2 1
廃 止
18424丹生郡越廼村ニュウグンコシノムラ82006
2 1
廃 止
18426丹生郡清水町ニュウグンシミズチョウ302006
2 1

福井市に関連する情報(外部リンク)

JISコードとは、自治省(現総務省)が1968年から日本の都道府県・市町村・特別区などに設定している全国地方公共団体コードのことです。

当サイトの住所情報は、日本郵便株式会社の郵便番号データなどを利用しているため、住所変更の施行日が実際とは異なる場合があります。

ページトップ